Iris Garden – Mặt bằng căn hộ 02 phòng ngủ

CH 01 (59,50m2)

Giá: Liên hệ

CH 02(59,50m2)

Giá: Liên hệ

CH 03(59,50m2)

Giá: Liên hệ

CH 04(59,50m2)

Giá: Liên hệ

CH 07 (59,50m2)

Giá: Liên hệ

CH 08 (59,50m2)

Giá: Liên hệ

CH 09 (59,50m2)

Giá: Liên hệ

CH 10 (59,50m2)

Giá: Liên hệ

Iris Garden – Mặt bằng căn hộ 03 phòng ngủ

CH 05 (102,90M2) – CĂN GÓC

Giá: Liên hệ

CH 06 (102,90M2) – CĂN GÓC

Giá: Liên hệ

CH 11(102,90M2) – CĂN GÓC

Giá: Liên hệ

CH 12 (102,90M2) – CĂN GÓC

Giá: Liên hệ