Iris Garden – Mặt bằng căn hộ 03 phòng ngủ

CH 01 (131,80m2) – Căn góc

Giá: Liên hệ

CH 02(131,80m2) – Căn góc

Giá: Liên hệ

CH 05(131,80m2) – Căn góc

Giá: Liên hệ

CH 06 (131,80m2) – Căn góc

Giá: Liên hệ

Iris Garden – Mặt bằng căn hộ 02 phòng ngủ

CH 03 (60,70m2)

Giá: Liên hệ

CH 04 (60,70m2)

Giá: Liên hệ

CH 07 (60,70m2)

Giá: Liên hệ

CH 08 (60,70m2)

Giá: Liên hệ